Info voor vertegenwoordigers


Gelieve uw bezoeken te beperken tot max. 2 afspraken per jaar.
Afspraak Dr. Ann-Katrien Minne: telefonisch/secretariaat : 016 25 44 00


Gelieve uw bezoeken te beperken tot 2 maal per jaar

kessello
Mogen wij u vragen u aan het afspraakuur te houden; zo niet behoudt de arts zich het recht u uw afspraak teĀ  weigeren.

 

Kessel-Lo

 

 De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Dermatoleuven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend